TypePad Profile

Get updates on my activity. Follow me on my Profile.
Blog powered by Typepad

« Jingle Bills (to the tune of Jingle Bells) | Main | »

12/27/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Adamlambertson

Administracja wypada az do nauk ekonomicznych. Odkad poczatku XX wieku, od chwili kierowanie próbowano oprzec na naukowych podstawach, az az do lat 60. XX wieku kierowanie pojmowane bylo jak czyn kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Argumentacja natomiast Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil naczelny "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Niemniej jednak zespól przekonan zarzadzania zmienil sie od czasu tego czasu radykalnie, wiec pozadane byloby ponowic sie do starszej, z wiekszym natezeniem ogólnej definicji: kierowanie to bieglosc lub bieglosc rozumnego stosowania srodków w celu osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Administracja, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów z wykorzystaniem innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji na skros organizowanie pracy innych, zas nie za pomoca wykonywanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie to aktywnosc kierownicza polegajaca na ustalaniu celów natomiast powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji albo dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie to przedsiewziecie polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to zestaw dzialan (planowanie, organizowanie, argumentacja, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie owo porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych w zamian slowa administracja uzywa sie kiedy niekiedy terminu zarzadzanie biznesu (ang. Business Administration). Funkcja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma dac mozliwosc, azeby zostalo zrobione to, co ma byc zrobione". Administracja biznesu jest dyscyplina akademicka, tudziez cykl uniwersytetów i szkól biznesu nadaje stopien magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Przedmiot zarzadzania
2 Materia zarzadzania w organizacjach
3 Zarzadzanie operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie furt jest tym, kto wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji prawdopodobnie istniec organizacja wojskowa, która ma do spelnienia okreslona misje, jednakze ani plec slaba sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja choc zadania (co jest do zrobienia) a okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), inaczej wyniki, jakie wypada dostac. Przyklad ten pokazuje, iz zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, i ergo jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace tozsamosc to domostwo, zespól ludzi, czlon. Najczesciej wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, w nastepstwie tego - nie liczac wyjatki - powiemy, iz mysl zarzadzania majacy identycznosc jest na calosc podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, jak np. zarzadzanie osobistym budzetem dzieki pojedyncza osobe lub komenderowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy czesciowo od chwili dzialania innych podmiotów. Totez administracja obejmuje oraz relacje (zwiazki) podmiotu sposród otoczeniem.
Kazdy osoba w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza oraz jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) i okres. Niedawno coraz wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego a zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), madrosc a zwiazki z otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Wskutek tego w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Administracja Warszawa
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, glównie istotne w ostatnim czasie kierowanie zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki tryb, zeby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki czy tez wykonywala swe zadania w poblizu optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest zrzeszenie jak caloksztalt. Do zadan zarzadzania ogólnego wypada kierowanie strategiczne, ksztaltowanie struktur organizacyjnych tudziez zarzadzanie zasobami ludzkimi a aktywami. Niezaleznie od tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie wysoki nacisk na wladza oraz modelowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania badz autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Wedle jednej z definicji (H. James Harrington) posada w organizacji owo kapela ludzi wykonujacych owo samo misja. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest administracja operacjami, utozsamiane niegdys z zarzadzaniem produkcja, a dzisiaj nierzadko okreslane ogólniej jak kierowanie wytwarzaniem wyrobów i uslug. Wspólczesnie wzgledne znaczenie zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, jako ze w raz za razem wiekszym stopniu uzupelniane jest ono zas po czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie z zarzadzania funkcjonalnego na administracja procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym dla wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie administracja operacjami mozna odnosic sie jako zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: stan, koszt i dostawa. Przyrzeczenie wymaganej z wykorzystaniem bazar jakosci produktu (wyrobu wzglednie uslugi czy tez pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia natomiast uzytkowania produktu natomiast wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu oraz szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, inaczej o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Oprócz czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja niedawno takie czynniki, jak sprawnosc obslugi klientów (ang. Customer Service) tudziez cechy jakosci wykraczajace pomijajac jakosc konstrukcji natomiast wykonania, np. ekologicznosc tudziez obronnosc produktu i procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na podejscie sztampowy jest zadaniem kontroli jakosci. Dogladanie jakosci jest funkcja organizacyjna. Nadzorowanie jakosci wykonuje swoje obowiazek w ów tryb, ze z wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania natomiast kwalifikuje je w charakterze nadajace sie do przekazania klientowi zewnetrznemu wzglednie wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone dzieki kontrole jakosci i kierowane do poprawek, az do naprawy badz do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na podejscie nowoczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania natomiast dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest twierdzenie, iz jesliby utwór na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, to na wyjsciu procesu powstaje produkt wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace forma produktu musza miescic sie w okreslonych natomiast waskich granicach. Gdyby rzeczywiscie jest, mówi sie, ze przebieg jest stabilny. Kiedy jednak zostanie stwierdzone, ze blizej nie okreslony sposród parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, trzeba poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, tudziez z kolei anulowac owe przyczyny. W ten metoda realizowane jest sprzezenie zwrotne posrodku wyjsciem procesu, tudziez miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany tryb sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania przy uzyciu Forma - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów to procesy nieciagle. W takich procesach takze przetwarzanie, podczas gdy zas forma produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu do takich przypadków zas w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na postepowanie skostnialy ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Para najpowszechniejsze srodki prowadzace az do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym tudziez czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w zamian o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest klasyfikacja strat. W odniesieniu do niektórych procesów a funkcji, takich kiedy bieg produkcji, czy koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest klasyfikacja standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szesc Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnastka glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie sposród procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Zazwyczaj nie ogranicza sie ono do eliminowania elementów zbednych, choc wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, takze produkcyjnych podczas gdy oraz biznesowych, jest inzynieria przemyslowa - metodologia wspierajaca zarzadzanie operacyjne, traktowana nagminnie jak samodzielna sfera zarzadzania.
Najprostszy sytuacja konkurowania w oparciu o koszty owo rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, przede wszystkim rynkach profesjonalnych, wysoka porto produktu jest akceptowana pod warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu i niskich kosztów wylaczenia produktu z eksploatacji. W takich przypadkach artykul konkursowy kosztowo owo towar o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa w charakterze skladnik konkurencyjnosci jest trafnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od warunki (gl. od czasu obszaru produktowo-rynkowego natomiast sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze wzglednie mniejsze waga. Az do najwazniejszych sposród nich wypada rzetelnosc dostaw, inaczej napelniacz przy uzyciu dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Wspólczesnie rosnie donioslosc szybkosci dostaw, inaczej czasu, który uplywa od momentu otrzymania zamówienia za sprawa dostawce az do momentu dostarczenia towaru na lokalizacja przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest przyrzeczenie wymaganej ilosci towaru, jednakze w ramach tego rosnie autorytet róznorodnosci produktów. Targ wymaga dlatego ze raz za razem z wiekszym natezeniem róznorodnych produktów dostarczanych coraz to czesciej zas w raz po raz mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy trwanie tudziez pomniejszy wartosc przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano w góre, forma, cena a roznoszenie nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Przyrzeczenie pozostalych waznych aktualnie czynników konkurencyjnosci odbywa sie w poprzek zarzadzanie srodowiskiem natomiast zarzadzanie bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu na ogól prowadzi za jednym zamachem az do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala dochrapac sie równolegle redukcje kosztów zas poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych to reengineering, kto stosowany jest obecnie wielce nieczesto, dlatego ze radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na wsio wiecej efektów negatywnych, niz pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning oraz Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, myslistwo, rybactwo, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, totez jej celem jest nie wprost przeciwnie nabywanie oraz eksploatacja tych zasobów, jednakze plus ich asekuracja. Wystepuja tedy wprost przeciwnie niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, kiedy rozczlonkowanie pracy, planowanie robót gospodarskich a koordynowanie ich natomiast proste czynnosci administracyjne, kiedy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) jednakowo jak w gospodarce przyswajajacej natomiast w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, ekonomia lesna) dzielo na ogól nie ma ustalonej ceny, skutkiem tego nie musi toczyc sie tedy w ogóle zarzadzanie finansowe. Nie wystepuje tu administracja strategiczne, i zarzadzanie operacyjne ogranicza sie do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych i w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, podczas gdy znikomy handel, uslugi natomiast wytwórczosc (rzemioslo) wystepuja elementy strategii zas zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu oraz energii), administracja jakoscia i organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest tu zysk albo placa, wystepuje tedy kierowanie zakupami, atoli nie wystepuje administracja kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest zarezerwowanie dochodu i dysponowanych zasobów pracy oraz czasu pomiedzy konsumpcje biezaca (w tym ferie, rekreacja zas rozrywka), oszczednosci a inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest kierowanie osobiste, którego podmiotem jest jednostka, i przedmiotem na ogól jej budzet czasu. Administracja niekiedy wewnatrz artykul wyjscia bierze uswiadomienie sobie za posrednictwem jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest gwoli niej wazne w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie od czasu do czasu, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Zrecznosc zarzadzania od czasu do czasu bywa i istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad administracja katastrofami, zarzadzanie konfliktami, administracja kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest administracja terytorialna tudziez panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie kierowanie w miejsce (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), gdyz miasta powstaly zanim powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

ignidasefag

iphone 5
lady gaga
rebecca black

hoimeSemVamma

gadżety reklamowe
Jaki jest w najwyższym stopniu sprawny tryb rekomendowania swojej jednostki? W jaki sposób powiększyć ilość kontrahentów i co za tym idzie zyski w swojej jednostce. Odpowiedź jest wprost, wtórna. Komunikacja marketingowa. Powoduje ona szczególne korzyści dla naszego biznesu. Przynosi, iż nasza marka jest rozpoznawalna, obywatele są świadomi jej bycia, czyli liczba ewentualnych nabywców bezustannie rośnie. Jest niemniej jednak mrowie odmian reklamy. Promocja telewizyjna, tak zwany migawka reklamowa, przekaz reklamowy w radiu, w gazecie itd. Potrzebowałbym Ci aczkolwiek objaśnić równie skuteczną reklamę jaką jest reklama telewizyjna, a mianowicie gadżety reklamowe. Jest tutaj wystąpienie o wszelakich przedmiotach użytku rutynowego, jak garnuszki, długopisy, przytulanki, koszulki, na których możesz rozmieszczać logotyp własnej organizacji. Już sam się przekonaj jakże to funkcjonuje i pomyśl przez chwilę. Idziesz ulicą w lato i wymijają Cię obywatele w wytwornym podkoszulku z logotypem Twojej spółki. Czy to nie wspaniała i praktycznie bezpłatna jakość promocji? Właśnie! Ludziska poprzez stosowanie towarów, jakich normalnie i tak będą używać, polecają Twoją organizację, sprawiając, że inni zaczynają się nią interesować. Inwitujemy na naszą witrynę internetową, na jakiej odkryjesz całą proponowaną przez nas propozycję i zaznajomisz się z naszymi małymi cenami. Zapewniam Cię, że plusy jakie zdoła osiągnąć Twoja spółka wielokrotnie przekraczają poniesione koszty.

Teepeimperi

Angry Birds

Reoclodaspope

Hosting - to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zapasów serwerowni. Jeszcze prościej mówiąc polega to na "zajęciu" oddaniu do użytkowania danej pojemności dysku twardego, na której można przechowywać pliki tworzące sens witryn internetowych i albo użyczenie przestrzeni dysku jako położenia dla plików "leżących" w skrzynce mailowej. Inna forma hostingu to udzielenie znacznych obrębów dysku, a nawet kompletnego serwera lub kilku - w charakterze fizycznego nośnika na rzecz dużego serwisu internetowego, portalu, grupy dyskusyjnej i innych. W każdej z nich chodzi o użyczenie fizycznego położenia (dysku lub dysków twardych) dla pomieszczenia różnorodnych postaci wiadomości osiągalnych przez Internet.Dużo usług hosting jest płatnych. Dlatego nie mamy na celu Cię okłamywać. Nasze usługi hostingtakże są płatne, z z jedną różnicą, nasze usługi hosting są jednymi z najbardziej opłacalnych w Internecie. Dajemy w ofercie hosting na najwyższym poziomie, po najniższej możliwej opłacie. Przekonaj się sam i przetestuj naszą jakość! Inwitujemy na stronę. Nasze usługi hostingrównież są płatne, z jednym wyjątkiem, nasze usługi hosting są jednymi z najbardziej opłacalnych w globalnej siecie Nie jesteś w stanie w to dowierzyć, czy negujesz jeszcze słuszność tego, co tu jest wypisane? Jeżeli tak to bezzwłocznie zajrzyjwstąp na nasz portal i nabierz przekonania o trafności tego tekstu Nasze usługi hosting oferują najlepszą jakość w najniższej cenie. Nie będziesz musiał wypłcać wielkich kwot za usługi hosting. Jak zajrzysz pierwszy raz na naszą witrynę, wytłumaczymy Ci wszystko. W naszej ofercie wyszukasz ogrom okazjonalnych zniżek dla nowoprzybyłych gości. Jeśli tymczasem jesteś naszym wiernym klientem, bądź pewien, że będziesz miał sposobność skorzystać z niecodziennych promocji. Przekonaj się sam i wejdź niezwłocznie. Spostrzeżesz ile jesteś w stanie zaoszczędzićz nami.
Hosting

peacuaxphedge

Hosting - to użyczanie przez dostawcę usługi internetowej zasobów serwerowni. Jeszcze dokładniej ujmując polega to na "zajęciu" oddaniu do dyspozycji określonej pojemności dysku twardego, na której można utrwalać pliki tworzące zawartość witryn internetowych i bądź użyczenie przestrzeni dysku jako położenia dla plików "leżących" w skrzynce mailowej. Inna forma hostingu to udzielenie większych obrębów dysku, a nawet zupełnego serwera lub kilku - jako materialnego nośnika na rzecz dużego serwisu internetowego, portalu, grupy dyskusyjnej i innych. W każdej z nich chodzi o udostępnienie fizycznego miejsca (dysku lub dysków twardych) dla ulokowania różnych form danych osiągalnych przez Internet.Ogrom usług hosting jest płatnych. Dlatego nie mamy na celu Cię oszukiwać. Nasze usługi hostingteż są niedarmowe, z jedną tylko różnicą, nasze usługi hosting są jednymi z najmniej kosztownych w sieci. Oferujemy hosting na najlepszym poziomie, po najniższejdopuszczalnej opłacie. Przekonaj się sam i wypróbuj naszą jakość! Inwitujemy na stronę internetową. Nasze usługi hostingtakże są niedarmowe, z z jedną różnicą, nasze usługi hosting są jednymi z najbardziej opłacalnych w Internecie Nie wierzysz? Sprawdź Jak tak to już teraz wejdź na nasz portal i nabierz przekonania o przwdzie tej wiadomości. Nasze usługi hosting oferują najlepszą jakość w najniższej cenie. Nie będziesz musiał płacić wielkich pieniędzy za usługi hosting. Oferujemy wiele rabatów i promocji specjalnie dla stałych, ale i również dla świeżych klientów. Wejdź niezwłocznie na naszą stronę. Przekonaj się ile masz możliwość oszczędzić z nami.

Paul

The sense of accomplishment and the confidence goes a long way to help

The comments to this entry are closed.